Εγκαίνια - Εταιρικές Εκδηλώσεις / Openings - Business Events


Κάνουμε πραγματικότητα τις επιθυμίες σας! Εάν ξεκινάτε τώρα ή θέλετε να κάνετε την παρουσίαση κάποιου νέου προϊόντος ή μιας νέας ιδέας, τότε μπορούμε να αναλάβουμε:

 • Τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης (πάντα σε συνεργασία με εσάς),
 • Την προετοιμασία της εκδήλωσης και την επικοινωνία με τους καλεσμένους σας,
 • Την αποστολή προσκλήσεων και την εκτύπωση του απαραίτητου έντυπου υλικού
 • Την οπτικοακουστική κάλυψη
 • Την προβολή και επικοινωνία
 • Το feedback
 • Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

We make your wishes come true! As far as an opening event oran official business presentation is concerned we offer; 

 • The whole preparation, 
 • The establishment of the budget 
 • The contact with the guests
 • The invitations and the necessary print material 
 • Audiovisual Coverage
 • The feedback
 • Press Office